Debatēs iedzīvotāji izstrādā priekšlikumus, kā sadzīvot ar imigrāciju

  • Sākums
  • Jaunumi
  • Debatēs iedzīvotāji izstrādā priekšlikumus, kā sadzīvot ar imigrāciju

09/06/2014

Atvieglot iebraucēju nodarbināšanu noteiktās nozarēs, uzlabot viņu sociālo aizsardzību, kā arī nodrošināt visiem iebraucējiem obligātus integrācijas kursus, uzsākot dzīvošanu Latvijā. Šie ir daži priekšlikumi, kurus nedēļas nogalē izstrādāja Pilsoņu debatēs par imigrāciju. Debatēs Rīgā piedalījās 25 pēc nejaušās atlases principiem ielūgti Latvijas iedzīvotāji.

Viņi arī ierosina atvieglot Latvijā izglītību ieguvušo ārvalstu studentu nodarbināšanu pēc augstskolu pabeigšanas un ļaut visiem iebraucējiem saņemt valsts apmaksātu neatliekamo medicīnisko palīdzību. Integrācijas kursu ietvaros imigrantiem arī jāapgūst latviešu valoda, un vismaz vienā skolā katrā reģionā jānodrošina iekļaujoša izglītības programma, lai iebraucēju bērni var mācīties kopā ar citiem bērniem un iegūt labu izglītību. Tāpat vajadzētu noteikt minimālo atalgojuma slieksni imigranta nodarbināšanai katrā nozarē - atbilstoši nozares vidējam atalgojumam, nevis vidējam atalgojumam valstī, kā tas ir šobrīd.

Debašu rezultāti tiks nosūtīti Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei, kas šobrīd veido Imigrācijas politikas koncepciju. Tāpat ar tiem tiks iepazīstināta Kultūras ministrija, kas ir atbildīga par imigrantu integrācijas politiku.

Nedēļas nogalē notikušajā pasākumā dalībnieki ar moderatoru palīdzību, kā arī ekspertu, amatpersonu un politiķu iesaistīšanos meklēja kompromisus un izstrādāja priekšlikumus, kā palielināt ieguvumus no imigrācijas Latvijā. Dalībniekiem arī bija iespēja uzzināt pašu iebraucēju iespaidus par Latviju un iemesliem, kāpēc viņi izvēlējušies dzīvot šeit.

Debašu rezultāti publicēti šeit.

 

Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība.

Pilsoņu debates par imigrāciju notiek projekta „Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai 2” ietvaros, ko īsteno biedrība „Patvērums „Drošā māja” kopā ar PROVIDUS. Projektu finansē Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonds. Projekta finansēšanas avoti - Fonds 75% un valsts budžeta līdzekļi 25%.

ES logo.JPG SMMF.jpg european_integration_fund.jpg KMzimols-izverst-gerb-CMYK-mazs.jpg

 

Atpakaļ