Ziedojumi

PROVIDUS ir nevalstiska, bezpartejiska un bezpeļņas organizācija (juridiskais statuss – biedrība), kuras galvenie finanšu avoti līdz šim bijuši Sorosa fonda – Latvija, Atvērtās sabiedrības institūta, Sabiedrības integrācijas fonda, rietumvalstu vēstniecību un starptautisku organizāciju granti.

Lai veiksmīgi turpinātu savu darbību un attīstību nākotnē, līdzšinējiem finanšu avotiem „aizplūstot” no Latvijas, PROVIDUS ar pateicību pieņem ziedojumus no fiziskām un juridiskām personām. Lai izvairītos no iespējama vai šķietama interešu konflikta, PROVIDUS nepieņem ziedojumus no politiķiem un politiskām partijām. PROVIDUS patur tiesības atteikties no ziedojumiem, ja tā lemj PROVIDUS Padome.

2006. gadā PROVIDUS ieguva sabiedriskā labuma statusu, kas ziedotājiem ļauj saņemt nodokļu atlaides
 Finanšu ministrijas lēmums (1.00 MB).


Jautājumi un atbildes par ziedojumiem PROVIDUS:

Kā ziedot PROVIDUS?

Ar bankas pārskaitījumu biedrībai „Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS”, norādot rekvizītus:

Juridiskā adrese: Alberta iela 13, Rīga LV 1010
Reģ.nr. 40003613479
Swedbank, S.W.I.F.T HABA LV22
konta Nr. LV54HABA0551013220436

Veicot pārskaitījumu, obligāti jānorāda ziedojuma mērķis - „ziedojums PROVIDUS darbībai” vai “ziedojums portālam politika.lv”.

Kam tiks izmantoti ziedojumi? 
Ziedojumus izmantosim dažādu ar PROVIDUS darbu saistīto izmaksu segšanai, saskaņā ar gada plānu un pieejamo finansējumu konkrētiem projektiem – tajā skaitā darbinieku un pētnieku atalgojumam, apmācību rīkošanai, publikāciju izdošanai, autoratlīdzībām portāla politika.lv saturam, administratīvajiem un komunikāciju izdevumiem, tehniskajam nodrošinājumam un pakalpojumiem.  Ziedojumi nekādā veidā netiks izlietoti peļņas vai privāta labuma gūšanai.

Vai iespējams ziedot kādai konkrētai PROVIDUS darbībai/programmai?
Jā, tādā gadījumā lūdzu iepriekš sazināties ar direktori Daci Akuli (dace.akule{at}providus.lv), lai pārrunātu konkrētu tematisko programmu/projektu plānus, izmaksas un finanšu vajadzības.

Kā būs pieejama informācija par ziedojumu izlietošanu?
Informāciju par saņemto ziedojumu izlietošanu iesniegsim Valsts ieņēmumu dienestā reizi gadā, tā būs pieejama Uzņēmumu reģistrā, kā arī tiks publicēta internetā.

Kam būs pieejama informācija par saņemtajiem ziedojumiem un personas datiem?
PROVIDUS mājaslapā publicēsim ziedotāju vārdus un uzvārdus (vai uzņēmuma nosaukumu), kā arī ziedojuma summu, ja tā pārsniedz 100 LVL. Saskaņā ar normatīvajiem aktiem, informāciju par ziedotājiem, ieskaitot personas kodu/reģistrācijas numuru un summu, reizi gadā iesniegsim Valsts ieņēmumu dienestā un Uzņēmumu reģistrā.

Vai ir iespējams ziedot PROVIDUS anonīmi?
Finanšu avotu atklātība ir svarīgs princips, ko vēlamies ievērot arī turpmāk. Mēs uzskatām, ka jebkuram interesentam ir tiesības zināt, kas mūs finansē, tāpēc anonīmus ziedojumus nepieņemsim.

Kāpēc PROVIDUS nepieņem ziedojumus no politiķiem un partijām?
Mūsu organizācija pretendē uz kritisku politikas procesa analīzi un politikas vērtējumu. Ja PROVIDUS finansiāli atbalstītu kāda partija(-s) vai vadošie politiķi, varētu rasties šaubas par objektivitāti, un, lai no tā izvairītos, PROVIDUS vadība pieņēmusi lēmumu no šādiem ziedojumiem atteikties.

Ko ietver apzīmējums „politiķis“?  
Tā kā vārda „politiķis“ definīcija ir plaša, vēlamies konkretizēt, ko ar to domājam: Saeimas un septiņu lielāko Latvijas pilsētu pašvaldību deputātus, ministrus, Eiropas Parlamenta deputātus, partiju vadošās amatpersonas.

Vai ir iespējams saņemt nodokļu atlaidi saistībā ar ziedojumu?  
Jā, jo PROVIDUS kopš 2006.gada 22.jūnija ir ieguvis Sabiedriskā labuma organizācijas statusu (Finanšu ministrijas lēmums nr. 116). Ziedojot PROVIDUS, ienākumu nodokļu atlaides ir iespējams saņemt gan juridiskajām, gan privātpersonām. Kārtību, kā saņemt šīs nodokļu atlaides, nosaka divi galvenie normatīvie akti - likums “Par uzņēmumu ienākumu nodokli” un likums “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”. Par ziedojumu tiek uzskatīti manta vai finanšu līdzekļi, kurus ziedotājs bez atlīdzības nodod organizācijai tās statūtos norādīto mērķu sasniegšanai. Papildus informācija par nodokļu atlaidēm var iegūt labdarības portālā Ziedot.lv

Vai PROVIDUS pieņem ziedojumus no juridiskajām personām?  
Jā, izņemot politiskās partijas.