Aktivitātes

Tolerance un iekļaujošs politikas process

Tolerances jomā PROVIDUS īsteno vērienīgu trīs gadu monitoringa projektu, kas pievērš uzmanību politiķu runai, likumdošanas iniciativām un preses publikācijām, identificējot neiecietības izpausmes un aicinājumus ierobežot minoritāšu un NVO piekļuvi publiskai telpai un līdzdalībai. Projekta mērķis ir veicināt minoritāšu un NVO tiesības uz līdzdalību publiskajā politikā. Ar savam aktivitātēm PROVIDUS arī veicina dažādības atzīšanu un integrāciju skolā un publiskajā telpā.

Pētniece: Marija Golubeva


Bilingvālā un multikulturālā izglītība

Kopš 2004. gada PROVIDUS seko Latvijas skolu sistēmas izmaiņām, kas saistītas ar mācību valodas proporciju maiņu un kultūru dažādības pieaugumu. Īpašā uzmanības lokā 2004. gadā bija mazākumtautību izglītības reforma, bet 2005. un 2006. gadā – mazākumtautību bērnu situācija latviešu skolās. 2005. gadā PROVIDUS publicēja pētījumu par kultūru dažādības atzīšanu Latvijas skolās, izvērtējot ar to saistītus rīcībpolitikas instrumentus.

Pētniece: Marija Golubeva