Finanšu informācija

PROVIDUS budžets 2011.gadam bija LVL 412 948  

Galvenie finanšu avoti (LVL):

Sorosa fonds - Latvija  216 972 
Atvērtās sabiedrības institūts (Open Society Institute)  26 344
 Eiropas Komisija  39 497
 PASOS  20 955
 Sabiedrības integrācijas fonds  58 280
 Citi granti  11 813
 Ieņēmumi no sniegtajiem pakalpojumiem  39 085
 Ziedojumi  2

 

PROVIDUS budžets 2010.gadam bija LVL 433 098  

Galvenie finanšu avoti (LVL):

Open Society Institute Zug Foundation                               142 424 

Sorosa fonds - Latvija                                                          132 709

Eiropas komisija                                                                      70 440

Ieņēmumi no sniegtajiem pakalpojumiem                               43 890

Sabiedrības integrācijas fonds                                               35 963 

Partnership for Transperancy Fund                                        5 170

Latvijas Republikas Tieslietu ministrija                                    2 254

Nīderlandes vēstniecība                                                             168

Ziedojumi                                                                                     80

 

PROVIDUS budžets 2009.gadam bija LVL 417 394

Galvenie finanšu avoti (LVL):

Sorosa fonds-Latvija                                                           150 952

Atvērtās sabiedrības institūts (Open Society Institute)      124 937

Ieņēmumi no sniegtajiem pakalpojumiem                               45 080

Eiropas Komisija                                                                     35 471

Sabiedrības integrācijas fonds                                               30 148

Karaļa Baduāna fonds                                                            27 342

Kanādas vēstniecība                                                                2 184

Ziedojumi                                                                                     754

 

PROVIDUS budžets 2008. gadam bija LVL 373 015

Galvenie finanšu avoti (LVL):

Sorosa fonds - Latvija 127 638

Sabiedrības integrācijas fonds

94 109

Eiropas Komisija

80 083

Atvērtās sabiedrības institūts (Open Society Institute)

63 486

Ieņēmumi no sniegtajiem pakalpojumiem

55 220

Citi ieņēmumi

9 355

Ziedojumi

9 235

Latvijas vides aizsardzības fonds

6 303

Izglītības politikas centru tīkls (Network of Education Policy Centres)

6 147

Baltijas jūras valstu padome

5 271

Slovākijas pārvaldes institūts (Slovak Governance Institute)

2 952

Karaļa Baduāna fonds (King Baudouin Foundation)

2 500

Īpašu uzdevumu ministrija sabiedrības integrācijas lietās 

2 196

Eiropas Savienības informācijas aģentūra

2 038