Pētījumi

07/07/2014

Meklējot labāko Eiropas praksi jauniešu noziedzības novēršanai. Latvija

Autors: Ilona Kronberga

Gads: 2014

Finansējums:  ar Eiropas Savienības atbalstu Pamattiesību un Eiropas Savienības pilsonības programmas ietvaros un līdzfinansējums no  Latvijas valsts budžeta finansētās programmas "NVO līdzfinansējuma programma" ietvaros, ko administrē Sabiedrības integrācijas fonds

Valoda: latviešu

30/04/2014

Bērnu sociāla iekļaušana kā antisociālas uzvedības novēršanas metode

Autori: Ilona Kronberga, Andrejs Judins, Andis Rinkevics, Judita Venckevičienė, Rokas Uscila, Evaldas Visockas, Dimitars Germanovs

Gads: 2014

Finansētājs: EEZ finanšu instrumenta 2009-2014 NVO projektu programma 

Valoda: latviešu un angļu

04/03/2014

Cietušā tiesības uz juridisko palīdzību Latvijas kriminālprocesā

Autors: Gatis Litvins

Gads: 2013

Finansētājs: Eiropas Savienības Krimināltiesību programma 

Valoda: latviešu

07/02/2014

Organizētās pilsoniskās sabiedrības iespējas ietekmēt ES lēmumu pieņemšanu caur nacionālajām pozīcijām

Autori: Iveta Kažoka, Indra Mangule, David Král, Barbara Audycka, Aleksander Fuksiewicz

Gads: 2014

Finansētājs: Eiropas Savienības programma “Eiropa pilsoņiem” un Latvijas valsts budžeta finansētā programma "NVO līdzfinansējuma programma", ko administrē Sabiedrības integrācijas fonds 

Valoda: latviešu, angļu

05/02/2014

Administratīvā procesa likuma ieviešanas ietekmes izvērtējums un efektivizēšanas priekšlikumi

Autori: Gatis Litvins, Valts Kalniņš, Edvīns Danovskis, Kristīne Aperāne, Agnese Lešinska, Līga Neilande, Kristīne Kore, Iveta Baltiņa

Gads: 2013

Finansētājs: Valsts kanceleja

Valoda: latviešu

31/05/2013

Atbalsts viktimizācijas prevencijai Latvijā

Autori: Ilona Kronberga, Sanita Sīle, Anvars Zavackis, Andrejs Judins, Ilze Dzenovska

Gads: 2013

Finansētājs: Eiropas Komisija

Valoda: latviešu

31/05/2013

Noziedzīgos nodarījumos cietušo vajadzību nodrošinājums: atbalsts viktimizācijas prevencijai Latvijā. Pētījuma kopsavilkums

Autori: Ilze Dzenovska, Andrejs Judins, Anvars Zavackis

Gads: 2013

Finansētājs: Eiropas Komisija

Valoda: latviešu

13/05/2013

Mehānismi cietušo kompensācijai kriminālprocesā Eiropas Savienībā

Autori: Ilona Kronberga, Gatis Litvins, Sanita Sīle, Ilze Dzenovska

Gads: 2013

Finansētājs: Eiropas Komisija,

Pasūtītājs: Latvijas Republikas Tieslietu ministrija

Valoda: latviešu

06/12/2012

Sabiedriskās drošības piespiedu līdzekļu reglamentējums Eiropas Savienībā

Autori: Ilona Kronberga, Gatis Litvins, Agnese Lešinska, Sanita Sīle

Gads: 2012

Finansētājs: Eiropas Komisija,

Pasūtītājs: Latvijas Republikas Tieslietu ministrija

Valoda: latviešu

04/12/2012

Iestrēguši atklātības reformās

Autors: Linda Austere

Gads: 2012
Finansētājs: Sorosa fonds - Latvija
Redaktors: Valts Kalniņš
Valoda: latviešu

28/11/2012

Krievijas pretkorupcijas cīņa

Autors: Ivans Niņenko

Gads: 2012
Finansētājs: Sorosa fonds - Latvija
Redaktors: Valts Kalniņš
Valoda: latviešu, angļu

12/11/2012

Latvija ceļā uz sociālo uzņēmējdarbību

Autori: Agnese Lešinska, Gatis Litvins, Rasma Pīpiķe, Inta Šimanska, Oskars Kupics, Katrīne Bušēvica

Organizācija: PROVIDUS, Latvijas Pilsoniskā alianse

Gads: 2012

Valoda: latviešu

29/06/2012

Konsultatīvās institūcijas un dialoga platformas imigrantu kopienām: trīs ES valstu gūtās mācības

Autors: Marija Golubeva

Gads: 2012
Organizācija: Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS

Finansētājs: Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo fonds. Projekta finansēšanas avoti - Fonds 75% un valsts budžeta līdzekļi 25%

Valoda: latviešu, krievu, angļu

29/06/2012

Bērniem draudzīga tiesiskā vide Latvijā: fokusā - likumpārkāpumu prevencija

Autori: Ilona Kronberga, Žans Zarmatēns (Jean Zermatten)

Gads: 2012
Organizācija: Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS

Finansētājs: publikācija ir veidota ar Latvijas un Šveices sadarbības programmas finansiālu atbalstu.

Valoda: latviešu, angļu

02/04/2012

Valsts kapitālsabiedrību ziedojumi pilsoniskās sabiedrības attīstībai

Autors: Zinta Miezaine

Gads: 2012
Organizācija: Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS

Finansētājs: Sorosa fonds-Latvija

Redaktors: Valts Kalniņš

Valoda: latviešu 

12/03/2012

Valstiskā godaprāta sistēmas novērtējums. Latvija

Autors: Valts Kalniņš

Organizācija: Transparency International, Delna

Gads: 2012

Valoda: latviešu, angļu

05/03/2012

Apkopojums: Pilsonība, valoda un minoritāšu līdzdalība Latvijā (LV un RU)

Autori: Dace Akule, Marija Golubeva

Gads: 2012
Organizācija: Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS
Valoda: latviešu un krievu

25/01/2012

Izglītības reformas un izglītības pieejamība

Autors: Marija Golubeva

Gads: 2012
Organizācija: Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS
Finansētājs: Sorosa fonds - Latvija
Valoda: latviešu

12/10/2011

Independent Study on Indicators for Media Pluralism in the Member States - Towards a Risk-Based Approach

Autori: Linda Austere, autoru kolektīvs

Gads: 2009
Pasūtītājs: Eiropas Komisija
Izpildītājs: Katholieke Universiteit Leuven  – ICRI, Central European University – CMCS and Jönköping International Business School – MMTC, together with a consultancy firm,  Ernst & Young Belgium.
Valoda: angļu